Osalevad ettevõtted

Osalejad 2022

 • AS HANZA Mechanics
 • Metallitööstus
 • www.hanza.com
 • pakume töö- ja praktikakohti. 
 • UPM-Kymmene Otepää OÜ
 • Puidutööstus
 • www.wisaplywood.com
 • praktikakohad meie tootmises, kvaliteediosakonnas, tehnikaosakonnas
 • KRC Ehitus OÜ
 • Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
 • http://www.krc.ee
 • Otsime oma meeskonda ehituse objektiinseneri praktikanti. Eduka kandidaadina oled omandamas ehituse eriala kõrgharidust, oled kohusetundlik ning õpihimuline. Pakume Sulle võimalust rakendada koolist saadud teadmisi, täites reaalseid tööülesandeid ehitusobjektil, assisteerides objektiinseneri ja objektijuhti tema igapäevastes ülesannetes. Sind ootab sõbralik ja toetav meeskond, ühisüritused, sul on võimalus jääda silma kui tulevane kolleeg ning saada väärilist praktikatasu.
 • Estonian Plywood AS
 • spooni- ja vineeritootmine
 • estply.com
 • pakutavad töö- ja praktikakohad: * mehaanik * mehhatroonik * puidupingioperaator
 • Tarmetec
 • tehnoloogia ettevõte
 • www.tarmetec.ee
 • protsessiinsener tööamps
 • Eesti Energia
 • energia ja side
 • energia.ee
 • Eesti Energias käib keskmiselt 200 praktikanti aastas. Pakume võimalusi inseneeria ja tehnoloogia, finantsi, IT ning tugiteenuste tundjatele. Praktikaväljakutsete seas on muuhulgas: markšeiderid,​ energeetikainsenerid,​ automaatikainsenerid,​ mehaanikainsenerid,​ elektrivõrgu insenerid,​ projektijuhid ja​ võrguteenuse juhtijad. Praktikavõimaluste kohta saad lähemalt lugeda meie kodulehel: energia.ee/praktika.
 • QTH OÜ
 • metallitoodete tootmine
 • www.qth.ee/
 • Kandideerimine on tähtajatu, oleme valmis võtma aastaringselt endale uusi inimesi. Saaksime pakkuda praktika- ja töökohti: 1. Metalli töötlemise ja tehnikaga seonduvatele kohtadele 2. Assistentidele 3. Müügiinimestele 4. Turundajatele 5. Masinaehituse inseneridele
 • Nõo Lihatööstus OÜ
 • toiduainetööstus
 • www.noo.ee
 • praktikakohad: mehhatroonik ja toidutehnoloog. Ametikohad: mehhatroonik ja lihatehnoloogid. Tähtaeg 30.04.2022  
 • Kobras OÜ
 • Geodeesia, maakorraldus, keskkonna-ja vesiehitiste projekteerimine, maaparanduse projekteerimine, üld- ja detailplaneeringud, maastikukujundus, keskkonnauuringud, keskkonnamõjude hindamine, geoloogilised uuringud
 • www.kobras.ee
 • töö- või praktikakoht: geodeesia, maakorraldus, projekteerimine, maastikuarhitektuur. 
 • HHLA TK Estonia AS
 • Logistika, stividooriteenused, tehnika
 • www.hhla-tk.ee
 • pakutav töö- või praktikakoht: elektrik-automaatik, elektriinsener, mehaanik ja automaatik
 • Evox OÜ
 • Projekteerimine
 • evox.ee
 • pakutav töö- või praktikakoht: ehitusprojektide koostamine/märkuste korrigeerimne.
 • Telli toit OÜ
 • Transport, logistika, klienditeenindus
 • www.tellitoit.ee
 • kuller-autojuht. Töökoht sobib töötamiseks tudengitele osalise ajaga õhtuti ja nädalavahetustel paindliku graafiku alusel.
 • AS Tallinna Vesi
 • Vee kogumine, puhastamine ja -varustus; laboritööd; reo- ja sademevee kogumine, ärajuhtimine ja puhastamine; torustike projekteerimine ja ehitus
 • www.tallinnavesi.ee
 • pakume töö- ja praktikakohti
 • AFRY Estonia OÜ
 • Tööstusautomaatika
 • www.automaatika.ee
 • pakutav töö- või praktikakoht: protsessiinsener alates aprill 2022
 • Raxoest OÜ
 • Geodeesia
 • www.raxoest.ee
 • pakutav töö- või praktikakoht: geodeediabi-praktikant
 • REIB OÜ
 • Geodeesia, maamõõtmine, ehitusgeoloogia
 • www.reib.ee
 • töökohad: geodeet, maamõõtja, arvutijoonestaja, 3D-modelleerija, geotehnik. Praktikakohad: kõigi eelnevate ametikohtadega tutvumiseks
 • Maa-amet
 • Avalik sektor
 • www.maaamet.ee
 • praktikakohad ja -teemad. Maatoimingud: riigi maade kasutamiseks andmise toimingud, riigi kinnisvararegister. Ruumiandmed: ruumiandmete hõive ning andmekvaliteedi tagamine Eesti topograafia andmekogus. Katastrimõõdistamise ja –kontroll: katastrimõõdistamise sise- ja välitöid (sh GNSS mõõdistus), piiride kindlakstegemine jms. Geodeesia: geodeetiliste punktide andmekogu andmete ettevalmistus, geodeetilised arvutused, geodeesia arhiiv. Teabehaldus: dokumendi- ja infohaldus, arhiivindus.
 • Estonian Fiber OÜ
 • Saksamaa sidevõrkude planeerimine
 • www.estonianfiber.ee
 • Töökohad: võrguplaneerija ja ruumiandmete töötleja. Otsime inimesi, kellel huvi või oskused geodeesia, maakorralduse, rajatiste projekteerimise või joonestamise alal ja CAD/GIS tarkvara kasutamisel. Lisaväljaõpe kohapeal. Kontorid Tallinnas ja Tartus.
 • WATERCOM OÜ
 • Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja projekteerimine; teede ehitus; omanikujärelevalve ning surve- ja transporditeenused
 • www.watercom.eu
 • pakume töö- ja praktikakohti
 • AS Merko Ehitus Eesti
 • Peatöövõtt
 • www.merko.ee
 • pakutav töö- või praktikakoht: objektijuhi või -inseneri abi