Programm

PROGRAMM

 

Messi ajakava:

Kell 11.00 Messi avamine 

Kell 11.00–14.00 Ettevõtete, üliõpilaste ja maaülikooli praktikajuhendajate ning üliõpilasseltside kohtumised messialal

Kell 13.00–14.00 Võimalik ettevõtetel külastada maaülikooli erinevaid laboreid

Laborite külastamise soovist andke palun teada registreerumisvormis

Soovin külastada:

- toidulaborit

- metsanduse laborit

- puidulaborit

- tehnikamaja laborit

- taimefüsioloogia laborit

_____________________

Messialale sissepääs algab ettevõtetele kell 10.00, mil saab hakata paigaldama oma inventari.

Messiala suletakse kell 15.00 ning inventari kokkupanemine ja äravedu on planeeritud kell 15.–16.00.