Osalevad ettevõtted

OSALEJAD 2019

 

Frank Kutter OÜ

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: lihatoodete tehnoloog

Keskkonnaagentuur

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: Praktikandina saad tegutseda Sulle huvi pakkuvates erinevates keskkonnavaldkondades ning luua põhjuslikke seoseid ja leida lahendusi inimeste heaolu tõstmiseks ja samas ökoloogilise jalajälje vähendamiseks.

Rakvere Piimaühistu

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: veterinaararsti praktikant
 

Nõo Lihatööstus

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: toidutehnoloog

HANZA Mechanics Tartu 

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: tehnik, tehnoloogi assistent, operaator tootmises

Kodumaja AS

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: projekteerija, objektijuht, müügispetsialist jt

 

Tarmetec OÜ

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: tehnoloog, tootmisinsener

Promens AS

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: tehnoloog-insener autotööstuse valdkonnas, LEAN-spetsialist, mehhatroonik

Põllumajandusuuringute Keskus

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: mullaseire ja uuringute büroo peaspetsialist, taimetervise ja mikrobioloogia labori juhtivspetsialist, jääkide ja saasteainete labori laboritöö peaspetsialist

EscapeTartu

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: mängu operaator, ürituste korraldus, turundus

 

Raxoest

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: geodeet

Eesti Metsameister

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: taimekasvatuse abitööline

Nordwood
tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: pakume praktikakohti kõigis kolmes Nordwoodi saeveskis (Aegviidus, Viru-Nigulas ja Viiratsis) tootmisjuhtide/meistrite juures, soovi korral ka teistel ametikohtadel, mis meie ettevõtetes on esindatud (sh raamatupidamine, tööohutus, personalitöö jm)

 

ÅF-Automaatika

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: tööstusautomaatik, süsteemiinsener

Saint-Gobain Glass Estonia

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: praktika arendusosakonnas ja töökeskkonna valdkonnas

Eesti Energia

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: 

https://www.energia.ee/et/karjaarikeskus/tule-praktikale

Empower

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: elektrimontöör, tööjuhataja

Lemeks

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: ekspordimüügi, projekteerimise ja kvaliteedijuhtimise valdkonnas

ABB

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: elektri, mehaanika ja IT arenduse valdkonnas

HKScan Estonia

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: praktikakohad tootearenduses, kvaliteedis, tehnikas, IT

Finnair Business Services

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: Suve Talent finatstiimi (mai-august). Finantsiimidesse raamatupidajaks. Osa- või täiskoormusega.

Ehitustrust

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: ehituse objektiinsener

Rakvere Farmid

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: veterinaarassistent (sigade ravi ja profülaktika)

Keskkonnaamet

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: pakume praktikantidele võimalust tutvuda edale huvipakkuvate keskkonnakasutuse ja loodskaitse teemadega

 

Arco Vara kinnisvarabüroo

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: kinnisvaramaakler/-hindaja

TMB Element

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: insener-konstruktor, insener-müügijuht, insener

Mapri Ehitus

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: eelarvestaja, joonestaja, objektiinsener

Tere

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: tehnoloog, laborant, tootevalmistaja

Lõuna Pagarid

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: toidutehnoloog

Lompka SK

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: juhiabi, objektijuht, eelarvestaja

Southwestern Advantage

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: põhjalik ettevõtlus- ja müügikoolitus ning võimalus veeta suvi Ameerikas reisides, ukselt uksele hariduslikke raamatuid müües ning õpinguteks raha kogudes

Polli Aiandusuuringute Keskus

tudengile pakutav praktika ja/või töökoht: praktika aiandus- ja majandustudengitele